استخوان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

استخوان جسم جامدی‌ست که تشکیل‌دهندهٔ اسکلت جانوران و پاره‌ای از استخوان‌بندی است.

استخوان یا استخوان‌ها همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: