استراتژی هم‌زمان

راهبرد بی‌درنگ یا استراتژیک بی‌درنگ (به انگلیسی: Real-time strategy (RTS)) سبکی از بازی استراتژیک است که تغییرات در بازی به صورت لحظه به لحظه و بدون توقف اعمال می‌شوند. تقریباً می‌توان گفت بازی استراتژیکی که نوبتی نباشد استراتژیک بی‌درنگ است. در سبک بازی جنگی موقعیت بازیکنان واحدها و ساختمان‌های تحت کنترل آن در مناطق امن در نقشه قرار دارد و به جنگ با دشمنان می‌پردازد. به‌طور معمول در این سبک بازی از نمای بالا دنبال می‌شود و امکان ایجاد سازهایی در بازی وجود دارد و به اندازه نیاز بازیکن می‌توان میزان استفاده از منابع موجود در نقشه را تغییر داد. بعضی از ویژگی‌های محیط دسکتاپ همچون کلیک کردن یا کشیدن روی سطح نقشه استفاده می‌شود. ترکیب استراتژی بی درنگ و استراتژی نوبتی، استراتژی ترکیبی میباشد.

نمونه

قلعه(بازی ویدئویی۲۰۰۱)

قیام ملت ها

منابع