استعمار کهن

استعمار کهن، شیوه‌ای استعماری بوده که قدرت‌های بزرگ با اعمال زور بر کشورهای دیگر سلطه پیدا می‌کردند و خود در رأس آن کشورها حکمرانی می‌کردند و به چپاول ثروت آنها می‌پرداختند. برای نمونه می‌توان به دوران حکومت بریتانیا بر هندوستان در اواخر قرن ۱۶ و اوایل قرن ۱۷ اشاره کرد.ویژگی هاویرایش

از ویژگی‌های این نوع استعمار می‌توان اشاره کرد به:

  • قدرت نظامی حرف اول را می‌زد و تهدیدها از نوع تهدید سخت بود.
  • لشکرکشی و کشتار موجه بود و کشتار بیشتر دلیل قدرت بیشتر بود.
  • برای استعمارگران پرهزینه بود.
  • سرزمین‌ها فتح می‌شدند و حاکمیت مستقیم بر آنها اعمال می‌شد.
  • از ابزارهای رسانه‌ای مانند روزنامه که به واسطه پدید آمدن صنعت چاپ شکل گرفته بود، بهره می‌گرفت.

دوره هاویرایش

استعمار کهن، را می‌توان به سه دوره تقسیم نمود:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش