نرینه‌ای‌تباران

شاخه‌ای از تیغ‌کلاه‌داران
(تغییرمسیر از استوانه‌ای‌ها)

نرینه‌ای‌تباران[۲] (Priapulida) یا استوانه‌ای‌ها شاخه‌ای از کرم‌های دریایی هستند که در گِل و لجن آب‌های کم‌عمق‌تر از ۹۰ متر زندگی کرده و از گِل و لجن‌ها تغذیه می‌کنند. نرینه‌ای‌تباران شاخه‌ای از سلسلهٔ جانوران هستند با بدن استوانه‌ای که طول آنها معمولاً بین دوازده تا پانزده سانتی‌متر است، اما در برخی گونه‌ها به سی‌ونه سانتی‌متر هم می‌رسد؛ این جانوران غالباً حفار و صیاد هستند و از نرم‌تنان تغذیه می‌کنند و به‌طور عمودی در کف لجن قرار می‌گیرند.

نرینه‌ای‌تباران
محدودهٔ زمانی: کامبرین میانه - امروزه
Ottoia burrowing.jpg
اوتویا[۱] از نرینه‌ای‌تباران پیشاتاریخ.
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: نرینه‌ای‌تباران
Théel, 1906

منابعویرایش

  1. Ottoia
  2. واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان دفتر یازدهم فرهنگ واژه‌های مصوّب