استوانه اونیل

یک زیستگاه فضایی

استوانهٔ اونیل یک زیستگاه فضایی است که فیزیکدان آمریکایی جرارد اونیل در سال ۱۹۷۶ در کتاب خود طراحی کرد.[۱] اونیل پیشنهاد استعمار فضا را در سده ۲۱ برای به‌کارگیری مواد استخراجی از ماه و سپس از دیگر سیارک‌ها را داد.[۲]

یک جفت از استوانهٔ اونیل

منابع

  1. O'Neill, Gerard K. (1977). The High Frontier: Human Colonies in Space. New York: William Morrow & Company. ISBN 0-688-03133-1.
  2. "SPACE RESOURCES and SPACE SETTLEMENTS,1977 Summer Study at NASA Ames Research Center". Archived from the original on 4 February 2020. Retrieved October 20, 2012.