استوانه (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

استوانه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: