اسدالله ناظم‌الدوله

اسدالله ناظم‌الدوله از دولتمردان عصر قاجار بود.

تحصیلات خود را در روسیه پایان داد و سپس به استخدام وزارت خارجه درآمد. مناصبی در سفارت ایران در سن پترزبورگ، تفلیس و استانبول داشت. سپس وزیر عدلیه شد و در اواخر عمر رئیس دارالشوری کبری بود. او به سال ۱۳۱۹ قمری درگذشت.[۱]

منابعویرایش