اسدیه (ابهام‌زدایی)

اسدیه نام مکانهای زیر است:

شهرویرایش

  • اسدیه، شهری در شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی

روستاویرایش