باز کردن منو اصلی

اسفند (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اسفند به موارد زیر اشاره می‌تواند کند:

  • اسفند، واپسین ماه در تقویم هجری خورشیدی
  • اسفند، از ولایت‌های ربع نیشابور خراسان بزرگ
  • اسفند، گیاهی از تیرهٔ نیتراریاسه با کاربردهای آیینی
  • سپنته آرمیتی، چهارمین امشاسپند در آیین مزدیسنایی