اسلیپ

نوعی پوشاک زیر و لباس شنای تنگ کوتاه‌است

اسلیپ (به فرانسوی: slip) نوعی از لباس زیر و لباس شنای تنگ کوتاه‌است که در مقابل نوع دیگری که تا روی پاها کشیده می‌شود قرار دارد. اسلیپ اول بار در ۱۹۳۵ در شیکاگو برای فروش عرضه شد.

نمای جلو، عقب، پهلو و پایین اسلیپ مردانه.

منابعویرایش