اسپانیایی کاستیل

اسپانیایی کاستیل (به انگلیسی: Castilian Spanish) اصطلاحیست برای گویش زبان اسپانیایی که در بخش شمالی و مرکز اسپانیا رواج دارد و زبان استاندارد رادیو و تلویزیون این کشور است.[۱][۲][۳][۴]

منابع

ویرایش
  1. Random House Unabridged Dictionary. Random House Inc. 2006.
  2. The American Heritage Dictionary of the English Language (4th ed.). Houghton Mifflin Company. 2006.
  3. Webster's Revised Unabridged Dictionary. MICRA, Inc. 1998.
  4. "Encarta World English Dictionary". Bloomsbury Publishing Plc. 2007. Archived from the original on 31 October 2009. Retrieved 2008-08-05.