اس‌اس ساترنس (به انگلیسی: SS Sauternes) یک کشتی بود.

اس‌اس ساترنس
پیشینه
مالک
آغاز کار: ۱۹۲۲
مشخصات اصلی

منابع ویرایش