اس‌اس سایپرس (به انگلیسی: SS Cyprus) یک کشتی بود که طول آن ۴۲۰ فوت (۱۳۰ متر) و ارتفاع آن ۲۸ فوت (۸٫۵ متر) بود.

اس‌اس سایپرس
پیشینه
مالک
مشخصات اصلی
درازا: ۴۲۰ فوت (۱۳۰ متر)
پهنا: ۵۲ فوت (۱۶ متر)
ارتفاع: ۲۸ فوت (۸٫۵ متر)

منابع ویرایش