اس‌اس فلایندربرگ (۱۹۳۰)

اس‌اس فلایندربرگ (۱۹۳۰) (به انگلیسی: SS Flynderborg (1930)) یک زیردریایی است. این زیردریایی در سال ۱۹۳۰ ساخته شد.

اس‌اس فلایندربرگ (۱۹۳۰)
پیشینه
مالک
مشخصات اصلی
گنجایش: 2,022 tons

منابع ویرایش