اس‌اس متلا (به انگلیسی: SS Mutlah) یک کشتی است.

اس‌اس متلا
پیشینه
مالک
آغاز کار: ۲۰۱۴
مشخصات اصلی
گنجایش: 3,393 tons

منابع ویرایش