اس‌اس هستر (۱۹۱۹)

اس‌اس هستر (۱۹۱۹) (به انگلیسی: SS Hastier (1919)) یک کشتی بود. این کشتی در سال ۱۹۱۹ ساخته شد.

اس‌اس هستر (۱۹۱۹)
پیشینه
مالک
آغاز کار: ۱۹۱۹
تکمیل ساخت: ۱ مارس ۱۹۱۹
مشخصات اصلی
گنجایش: ۷۴۹ GRT

منابع ویرایش