اس‌اس کننزا (به انگلیسی: SS Canonesa) یک زیردریایی بود.

اس‌اس کننزا
پیشینه
مالک
تکمیل ساخت: ۱ نوامبر ۱۹۲۰
مشخصات اصلی
گنجایش: 8,286 GRT

منابع ویرایش