اس دالبیو اف نام فرمت برداری اختصاصی شرکت ماکرومدیا است که اکنون در اختیار شرکت ادوب قرار دارد

اس دبلیو اف
Adobe-swf icon.png
پسوند(های) نام پرونده
.swf
نوع رسانهٔ اینترنتی
application/vnd.adobe.flash-movie
عدد جادویی
CWS,FWS or ZWS
توسعه‌دهندهFutureWave Software,
later taken over by ماکرومدیا and
ادوبی
گونهگرافیک برداری animation
دربرگیرندهShockwave Flash, later called Macromedia Shockwave Flash then Adobe Flash.