اشتاندارتن‌فورر

(تغییرمسیر از اشتاندارتنفورر)

اشتاندارتنفورر (آلمانی: Standartenführer) یک درجه مربوط به نیروهای نظامی حزب ملی سوسیالیست کارگران آلمان بود که در برخی سازمان‌ها (مانند اس‌اس و اس آ) استفاده می‌شد.این درجه بالاتر از اوبراشتورمبانفورر و پایین‌تر از اوبرفورر قرار داشت.

هرمان فگلاین با نشان اشتاندارتنفورر

Insigniaویرایش

منابعویرایش