اصول اخلاق پزشکی مبتی بر شواهد

اصول اخلاق پزشکی مبتی بر شواهد[۱۳][۱۴]، شکلی از اصول اخلاق پزشکی است که از دانش مربوط به قواعد اخلاقی، حقوقی و پزشکی مبتنی بر شواهد برای ارائه راه حل‌هایی جهت رفع چالش‌های اخلاقی در حوزه سلامت استفاده می‌کند. گاهی اوقات به این موضوع به عنوان اصول اخلاق پزشکی وابسته به استدلال اشاره شده‌است.

اگر چه این روش به عنوان یک روش جدید امیدبخش برای حل مشکلات اخلاق زیستی تلقی می‌شود،[۱۵] اما از سوی دیگر بخاطر نامناسب جلوه دادن مشکلات اخلاقی تحت عنوان مشکلاتی که می‌توانند به وسیلهٔ شواهد رفع شوند، مورد انتقاد قرار گرفته‌است.

این مقوله همچنین عنوان کتاب اصول اخلاق پزشکی مبتی بر شواهد: مواردی برای یادگیری مبتنی بر تمرین و فعالیت "اثر دکتر candacec. Gauthier , john e. synder است که توسط انتشارات humana – springer در سال ۲۰۰۸ به چاپ رسیده است.[۱۶][۱۷]

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_assessment
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_design
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_scheduling
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_dentistry
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_pharmacy_in_developing_countries
 6. https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_toxicology
 7. https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_conservation
 8. https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_education
 9. Evidence-based legislation
 10. https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_library_and_information_practice
 11. https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_policing
 12. https://en.wikipedia.org/wiki/Evidence-based_prosecution
 13. Evidence based medicine and ethics. Hope T. J Med Ethics. 1995 October; 21(5): 259–260.
 14. Ethics and evidence based medicine. Kerridge I, Lowe M, Henry D. BMJ. 1998;316:1151-1153 (11 April).
 15. Argument-based medical ethics: A formal tool for critically appraising the normative medical ethics literature. McCullough LB, Coverdale JH, and Chervenak FA. AJOG. 191 (4): 1097-1102. October 2004.
 16. Evidence-Based Medical Ethics: Cases for Practice-Based Learning. Snyder, John E., Gauthier, Candace C. 2008, 240 p., Hardcover. ISBN 978-1-60327-245-2.
 17. Evidence-based ethics? On evidence-based practice and the "empirical turn" from normative bioethics. Goldenberg MJ. BMC Med Ethics. 2005 November;6(11): http://www.biomedcentral.com/1472-6939/6/11.