اطلاعات هفتگی هفته‌نامه‌ای است که از فروردین ۱۳۲۰ خورشیدی منتشر می‌شود. سردبیر کنونی این نشریه فتح‌الله جوادی است.

اطلاعات هفتگی
فروزان روی جلد مجلهٔ اطلاعات هفتگی، ۲۹ شهریور ۱۳۵۳
سردبیرفتح‌الله جوادی
دسته‌بندیعمومی، اجتماعی
بسامدهفتگی
ناشرروزنامه اطلاعات
نخستین شمارهاز ابتدای فروردین سال ۱۳۲۰
شرکتروزنامه اطلاعات
کشور ایران
زبانفارسی

منابع ویرایش