باز کردن منو اصلی

اطلاعات هفتگی هفته‌نامه‌ای است که از فروردین ۱۳۲۰ خورشیدی منتشر می‌شود. سردبیر کنونی این نشریه فتح‌الله جوادی است.

اطلاعات هفتگی
روی جلد مجلهٔ اطلاعات هفتگی، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
سردبیر فتح‌الله جوادی
دسته‌بندی عمومی، اجتماعی
بسامد هفتگی
چاپ‌کننده روزنامه اطلاعات
نخستین شماره از ابتدای فروردین سال ۱۳۲۰
شرکت روزنامه اطلاعات
کشور  ایران
زبان فارسی

منابعویرایش