اطلاع‌یابی

(تغییرمسیر از اطلاع یابی)

اطلاع‌یابی، فرایند یا فعالیت مبادرت به کسب اطلاعات در زمینه‌های علوم انسانی و فناوری است. اطلاع‌یابی با بازیابی اطلاعات مرتبط است، اما همچنان با آن تفاوت دارد.

بخشی از پژوهش‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی به کار اطلاع‌یابی شاغلان در حوزه‌های مختلف کار حرفه‌ای متمرکز است. این مطالعات برای بررسی رفتار اطلاع‌یابی کتابدارها، دانشگاهیان، متخصصان پزشکی، مهندسان و حقوق‌دانان انجام می‌شود.

مهارتهای اطلاع یابی

ویرایش

یان مال لی، مهارتهای اطلاع یابی را شامل مهارتهای بازیابی، ارزیابی، سازماندهی و تبادل اطلاعات می‌داند. الف) مهارتهای بازیابی: شناخت منابع اطلاعاتی، مهارت در استراتژیهای جستجو و توان استفاده از نمایه نامه‌ها و چکیده نامه‌ها ب) مهارتهای ارزیابی: دانش انتخاب و ارزیابی اطلاعات، مهارت در استراتژی اطلاعات ج) مهارتهای سازماندهی: مهارت در یادداشت برداری از کتابها و نشریات، مهارت در ذخیره‌سازی فردی اطلاعات د) مهارتهای تبادل اطلاعات: توانایی علمی نویسی

به مجموعه این مهارتها سواد اطلاعاتی می‌گویند از دیدگاه کمیته سواد اطلاعاتی انجمن کتابداران ایالات متحده؛ سواد اطلاعاتی شامل توانایی تشخیص نیاز اطلاعاتی، توانایی جایابی، دسترسی، ارزیابی و استفاده مؤثر از اطلاعات مورد نیاز می‌باشد.

نگارخانه

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • ویکی‌پدیای انگلیسی، برداشت شده در ۳ خرداد ۱۳۸۹.
  • فاطمه نویدی، اطلاع یابی و بررسی رفتار اطلاع یابی در محیط‌های جدید جستجو، نما: مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، در دسترس در ویستا