إظهار الحق نام کتابی دینی از رحمت‌الله هندی(۱۲۳۳-۱۳۰۸قمری) می‌باشد.

درباره کتاب

ویرایش

اظهار الحق را رحمت‌الله هندی در باب عقاید اسلامی و مناظره با عقاید مسیحی و نصارا نوشته است. وی جواب برخی اشکالات خاورشناسان را نیز داده است در عین حال برخی اشکالات و رویکرد منفی علیه شیعه در این کتاب وجود دارد. مولف در این کتاب گزارش برخی مناظرات خود با برخی افراد انگلیسی ساکن هند را آورده و بخش‌های کتاب وی عبارتند از:

۱- بیان کتب العهد العتیق والجدید ۲- فی إثبات التحریف ۳- فی إثبات النسخ ۴- فی إبطال التثلیث ۵- فی إثبات کون القرآن کلام الله ومعجزاً ورفع شبهات القسیسین ۶- فی إثبات نبوة محمد صلی الله علیه وسلم ودفع مطاعن القسیسین

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش