اعتماد

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

اعتماد به‌معنی اطمینان‌کردن و وثوق‌داشتن است و می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: اعتماد به عنوان عامل تسهيل كننده روابط و تعاملات بشري است ، اعتماد به افراد امکان انجام تراکنش های تجاری را داده و به حرکت روانتر اقتصاد کمک می کند. از طرف دیگر، عدم اعتماد خود یک حالت ذهنی مفید است که ما را در دوری جستن از سیستم ها یا افراد و سازمانهای غیر قابل و ناسالم توانا می سازد.

افراد

ویرایش