باز کردن منو اصلی
Crushed by elephant.png
گسترهٔ این روش در جهان

اعدام با حیوانات عظیم‌الجثه بیشتر در آسیای شرقی مخصوصاً کشور اندونزی و هندوستان وجود داشت. در این گونه اعدام، فرد محکوم به مرگ توسط حیوانی مانند فیل له می‌شد.