افت فشار در فیزیک و علوم مهندسی به اختلاف فشار بین دو نقطه از مسیر حرکت سیال گفته می‌شود که در اثر نیروهای مقاوم مانند اصطکاک ایجاد می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش