افزاره

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

افزاره به تجهیزاتی می‌گویند که برای منظوری مشخص، به‌ویژه مکانیکی یا الکتریکی ساخته شده باشند و می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: