افسانه‌های ناتمام

افسانه‌های ناتمام افسانه‌های ناتمام نومه‌نور و سرزمین میانه (انگلیسی: Unfinished Tales of Númenor and Middle-earth) مجموعه داستان‌هایی نوشته شده توسط جی. آر. آر. تالکین هستند که هیچ‌گاه در زمان زندگی او تکمیل و چاپ نشد. اما بالاخره در سال ۱۹۸۰ توسط پسر او، کریستوفر تالکین ویرایش و چاپ گردید.

افسانه‌های ناتمام
UnfinishedTales.JPG
چاپ اول
نویسندهجی. آر. آر. تالکین،
edited by Christopher Tolkien
کشوربریتانیا
زبانانگلیسی
گونهخیال‌پردازی
ناشرGeorge Allen & Unwin
تاریخ انتشار
۱۹۸۰
نوع رسانهچاپی (Hardback و Paperback)