افغانستان در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۰

اگر چه بسیاری از کشورها مسابقات سال ۱۹۸۰ المپیک تابستانی در مسکو را به دلیل حمله شوروی به افغانستان تحریم کردند، اما خود افغانستان در این مسابقات شرکت کرد. این مسابقات در شهر مسکو پایتخت اتحاد جماهیر شوروی برگزار شد. این مسابقات بازگشتی دوباره برای کشور افغانستان بود، پس از آنکه در مسابقات المپیک تابستانی ۱۹۷۶ که در مونترال کانادا برگزار شد حضور نداشت.

افغانستان در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۰
افغانستان
کد المپیک      AFG
در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۰ در مسکو
ورزشکاران ۱۱ ورزشکار در ۳ رشته‌ ورزشی
‌مدال‌ها طلا
۰
نقره
۰
برنز
۰
مجموع
۰
تاریخچه المپیک
بازی‌های المپیک تابستانی
۱۹۳۶۱۹۴۸۱۹۵۲۱۹۵۶۱۹۶۰۱۹۶۴۱۹۶۸۱۹۷۲۱۹۷۶۱۹۸۰۱۹۸۴۱۹۸۸۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸۲۰۱۲۲۰۱۶

بوکسویرایش

ورزشکار وزن راند ۱ راند ۲ راند ۳ راند ۴ راند ۵ فینال
نتیجه نتیجه نتیجه نتیجه نتیجه نتیجه رتبه
احمد نسار -۵۴ کیلوگرم   محمد (ETH)

L PTS

صعود نکرد ۱۷
اسماعیل محمد -۵۷ کیلوگرم   فینک (GDR)

L KO۱

صعود نکرد ۱۷
غلام ربانی -۶۰ کیلوگرم   جو-اونگ (PRK)

L TKO۲

صعود نکرد ۱۷

کشتیویرایش

مردان آزاد
ورزشکار وزن راند ۱ راند ۲ راند ۳ راند ۴ راند ۵ فینال
نتیجه نتیجه نتیجه نتیجه نتیجه نتیجه رتبه
محمد اختر −۴۸ kg   Jabbar

(IRQ)
W Fall

  Falandys

(POL)
L ۰-۴

  Se-Hong

(PRK)

L ۰-۴

صعود نکرد ۹
محمد عین الدین −۵۲ kg   Efremov

(YUG)
L Fall

  Thieng

(VIE)
W Fall

  Dok-Ryong

(PRK)
L ۱-۳

صعود نکرد ۹
محمد هلیل الله −۵۷ kg   Hurtado

(PER)
L ۱-۳

  Neagu

(ROM)
L Forfeit

صعود نکرد ۱۲
خجاوید زاهدی −۷۴ kg   Fawaz

(SYR)
W Fall

  Steingräber

(GDR)
L Fall

صعود نکرد ۱۱
احمد جان خاسان −۸۲ kg   Mazur

(POL)
L DQ

صعود نکرد ۱۴
ابراهیم شودزندین −۹۰ kg   Tserentogtokh

(MGL)
L DQ

  Diop

(SEN)
L Fall

صعود نکرد ۱۱
مردانه فرنگی
ورزشکار وزن راند ۱ راند ۲ راند ۳ راند ۴ راند ۵ فینال
نتیجه
نتیجه

نتیجه
نتیجه نتیجه
نتیجه
رتبه
غلام ثنای -۶۲ کیلوگرم   Tóth

(HUN)
L پاییز

  Mygiakis

(GRE)
L DQ

صعود نکرد ۱۱
سخی‌داد حمیدی -۶۸ کیلوگرم   Supron

(POL)
L DQ

  پررنگ

(MGL)
L DQ

صعود نکرد ۱۳