باز کردن منو اصلی

الاحکام الدینیة فی تکفیر قزلباش

الاحکام الدینیة فی تکفیر قزلباش عنوان کتابی است از حسین عبدالله شروانی که در نقد صفویان و عقائد آنان نوشته شده‌است. این کتاب به چهار باب تقسیم‌بندی می‌گردد.

بخش‌هاویرایش

  • باب اول: در بیان دیدگاه‌های مذهبی دولت صفوی و در اصل مذهب امامیه.
  • باب دوم: دربارهٔ جنگ سلطان عثمانی با صفویان و فضیلت این جهاد.
  • باب سوم: در بیان اقوال شاه اسماعیل و اعتقادات صفویان دربارهٔ شاه اسماعیل.
  • باب چهارم: در بیان گفته‌ها و کردار شیخ حیدر و شیخ جنید پدر و نیای شاه اسماعیل اول.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش