الروس (به انگلیسی: Elros) یک شخصیت خیالی در رشته‌افسانه‌های تالکین است. او پسر ائارندیل و الوینگ و برادر دوقلو الروند است.[۱] در پایان دوران اول، الروند تبدیل شدن به جن را انتخاب کرد، در حالی که الروس انسان بودن را انتخاب کرد. او اولین پادشاه نومه‌نور بود.

الروس
شخصیت تالکین
پدیدآورجی. آر. آر. تالکین
اطلاعاتِ درون‌داستانی
نام کاملالروس
نژادنیمه‌الف
جنسیتمرد
عنواناولین پادشاه نومه‌نور، تار مینیاتور
خانوادهائارندیل (پدر)
الوینگ (مادر)
الروند (برادر)
فرزندواردامیر، تندومیل، مانوندیل، آتانالکار
کتاب‌هاسیلماریلیون (۱۹۷۷)

والارها به نیمه‌الف‌ها حق انتخاب دادند: آنها می توانند الف شوند و در نهایت باید سرزمین میانه را ترک کنند یا می توانند انسان شوند. الروس دومی را برگزید و به نام تار مینیاتور پادشاه اداین شد که به جزیره نومه‌نور منصوب شد . با این حال، برادرش الروند، الف بودن را انتخاب کرد،[۲] اما در دوران دوم و سوم - در سرزمین میانه ماند تا سرانجام پس از جنگ حلقه، در زمان فرودو، سرزمین میانه را ترک کرد.

منابع ویرایش

  1. Flieger, Verlyn (2005). Interrupted Music: The Making of Tolkien's Mythology. Kent State University Press. p. xi. ISBN 978-0873388245.
  2. (Tolkien 1955، Appendix A: Annals of the Kings and Rulers: I The Númenórean Kings: (v) The Tale of Aragorn and Arwen)
  1. Tolkien, J. R. R. (1977), Christopher Tolkien (ed.), The Silmarillion, Boston: Houghton Mifflin, ISBN 978-0-395-25730-2
    Tolkien, J. R. R. (1955), The Return of the King, The Lord of the Rings, Boston: Houghton Mifflin, OCLC 519647821