باز کردن منو اصلی
النگوهای به نمایش درآمده در یک مغازه در هند

النگو نواری غالباً فلزی است که به دور مچ دست برای زینت می‌اندازند. جنس النگوها بیشتر از طلا می‌باشد و پهنای آنها از کمتر از نیم سانتیمتر تا دو سانتی‌متر یا بیشتر است.

جستارهای وابستهویرایش