در فیزیک الکترون‌ولت (به انگلیسی: Electronvolt)، یکای اندازه‌گیری انرژی است که با نماد e.V نمایش داده‌می‌شود و اندازهٔ آن برابر انرژی یک الکترون تحت ولتاژ ۱ ولت است. اندازهٔ عددی ۱ الکترون‌ولت بر پایهٔ ژول برابر با ۱۶۰ زپتوژول (zJ)‌است.

مقدار انرژی که یک الکترون پس از شتاب‌داده‌شدن با ۱ ولت دریافت کرده‌:

با این که الکترون‌ولت؛ به دلیل تجربی بودن مقدارش، نمی‌تواند خود یکی از یکاهای سامانه استاندارد بین‌المللی یکاها باشد کاربرد آن در کنار یکاهای پذیرفته‌شده این سامانه بسیار معمول است.[۱]

جِرم ویرایش

این یکای انرژی کاربرد زیادی در فیزیک اتمی و کوانتومی دارد. جرم ذره‌های بنیادی نیز بنا بر رابطهٔ هم‌ارزی جرم و انرژی (E = mc²) با یکای الکترون‌ولت نشان‌داده می‌شود.


 


 


 


 


 

برای مثال یک الکترون و یک پوزیترون، هر یک با جرم: ۰٫۵۱۱ MeV/c۲, می‌توانند نابودسازی کنند تا ۱٫۰۲۲ MeV از انرژی را بازپس دهند. پروتون جرمی برابر: ۰٫۹۳۸ GeV/c۲. دارد. به طور کلی، جرم‌های همه هادرون‌ها مرتبه۱ GeV/c۲ است که یک یکای GeV (گیگا‌الکترون‌ولت) را به صورت یک واحد مناسب جرم برای فیزیک ذرات می‌سازد :۱ GeV/c۲ = ۱٫۷۸۳×۱۰−۲۷ kg.

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Electronvolt," Wikipedia, The Free Encyclopedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Electronvolt&oldid=661687072(accessed May 19, 2015).

جستارهای وابسته ویرایش