الگوریتم سی وای کا

(تغییرمسیر از الگوریتم CYK)

الگوریتم سی وای کا (به انگلیسی: Cocke–Younger–Kasami (CYK) algorithm) در علوم رایانه یک الگوریتم برنامه‌ریزی پویا برای بدست آوردن تجزیه گرامری جملات با استفاده از گرامر مستقل از متن است.

اهمیت این الگوریتم از لحاظ پیچیدگی محاسباتی آن است که است. این الگوریتم از برنامه‌نویسی پویا به این شکل استفاده می‌کند که ابتدا برای هر حرفِ یک جمله ورودی، تمام متغیرهایی که منجر به تولید آن حرف می‌شوند را در مجموعه ای مجّزا قرار می‌دهد. بعد همین کار را برای زیرجمله‌های دوحرفی تکرار می‌کند و بعد زیرجمله‌های سه حرفی تا به کل جمله برسد. در نهایت اfdteytjhgytefghrrwdhggyttyerdhgghjryrwfdhgyrysvjhhfrtwssgffjhrrwfddhgguyetsgftryetrduyگر متغیر ابتدایی را در مجموعه متغیرهای جمله پایانی یافت نتیجه می‌گیرد که جمله توسط گرامر تولید شده‌است.

let the input be a string S consisting of n characters: a۱... an.
let the grammar contain r nonterminal symbols R۱... Rr.
This grammar contains the subset Rs which is the set of start symbols.
let P[n,n,r] be an array of booleans. Initialize all elements of P to false.
for each i = 1 to n
 for each unit production Rj -> ai
  set P[i,1,j] = true
for each i = 2 to n -- Length of span
 for each j = 1 to n-i+1 -- Start of span
  for each k = 1 to i-1 -- Partition of span
   for each production RA -> RB RC
    if P[j,k,B] and P[j+k,i-k,C] then set P[j,i,A] = true
if any of P[1,n,x] is true (x is iterated over the set s, where s are all the indices for Rs) then
 S is member of language
else
 S is not member of language

منابعویرایش

 • جان کوک and Jacob T. Schwartz (1970). Programming languages and their compilers: Preliminary notes. Technical report, موسسه ریاضی کورانت, دانشگاه نیویورک.
 • T. Kasami (1965). An efficient recognition and syntax-analysis algorithm for context-free languages. Scientific report AFCRL-65-758, Air Force Cambridge Research Lab, بدفورد، ماساچوست.
 • Daniel H. Younger (1967). Recognition and parsing of context-free languages in time n۳. Information and Control 10(2): 189–208.
 • Knuth, Donald E. (November 14, 1997), The Art of Computer Programming Volume 2: Seminumerical Algorithms (3rd ed.), Addison-Wesley Professional, p. 501, ISBN 978-0-201-89684-8
 • Lange, Martin; Leiß, Hans (2009), "To CNF or not to CNF? An Efficient Yet Presentable Version of the CYK Algorithm", Informatica Didactica, pdf, 8, archived from the original on 29 November 2014, retrieved 24 March 2013
 • Sipser, Michael (1997), Introduction to the Theory of Computation (1st ed.), IPS, p. 99, ISBN 0-534-94728-X
 • Lee, Lillian (2002), "Fast context-free grammar parsing requires fast Boolean matrix multiplication", Journal of the ACM, 49 (1): 1–15, doi:10.1145/505241.505242.
 • Valiant, Leslie G. (1975), "General context-free recognition in less than cubic time", Journal of Computer and System Sciences, 10 (2): 308–314

پیوند به بیرونویرایش