الگوگ (برعکس عبارت گوگل) یک وبسایت برعکس از موتور جستجو گر شرکت گوگل است که تمامی تصویر موجود در سایت گوگل را به صورت برعکس نشان می‌دهد. وبسایت غیررسمی الگوگ در سال ۲۰۰۲ تنها برای تفریح و جذابیت ساخته شده بود[۲] اما زمانی که در جمهوری خلق چین سایت گوگل فیلتر شد مردم آن کشور به استفاده از الگوگ پرداختند تا فیلترها را دور بزنند.[۳] دور زدن فیلترینگ بزرگ با استفاده از این وبسایت باعث شد استقبالی بیش از انتظار از این دامنه اینترنتی شود! و اکنون این دامنه برای فروش گذاشته شده است[۴]

الگوگ
ElgooG 2015 logo.png
Screenshot
elgooG homepage
مالکگوگل
وبگاه
نیاز به ثبت نامOptional

منابع

  1. "com.google announcement". Google+. Google Inc. Retrieved 1 April 2015.
  2. "Google Mirror FAQ". All Too Flat. Retrieved 1 April 2015.
  3. Knight, Will (2002-09-06). "Google mirror beats Great Firewall of China". New Scientist. Retrieved 2009-12-16.
  4. "Whois Record for elgoog.com". DomainTools. Retrieved 1 April 2015.