الگو:اطلاعات شخص/توضیحات

این الگو در جمع‌آوری و فهرست‌کردن خودکار اطلاعات افراد کاربرد دارد. در خروجی چیزی چاپ نخواهد شد. از آن فقط در مقاله‌های زندگی‌نامهٔ افراد استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر وپ:اطلاعات شخص را ببینید.

استفادهویرایش

{{اطلاعات شخص
| نام کامل = میصم صالحی
| تولد = 27 آبان 1377
| قد  = 198
| پست  = دریافت کننده قدرتی زن
| شماره = 17
}}

الگو با پارامترهای انگلیسی هم کار می‌کند.

نمونهویرایش

{{Persondata
| NAME       = Magellan, Ferdinand
| ALTERNATIVE NAMES = Magalhães, Fernão de (Portuguese); Magallanes, Fernando de (Spanish)
| SHORT DESCRIPTION = Sea explorer
| DATE OF BIRTH   = Spring 1480
| PLACE OF BIRTH  = Sabrosa, Portugal
| DATE OF DEATH   = April 27, 1521
| PLACE OF DEATH  = Mactan Island, Cebu, Philippines
}}