توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

فارسی

{{الگوی خرد
|نام     = {{subst:FULLPAGENAME}}
|نوشتار   = 
|تصویر    = Ambox style.png
|اندازه   = <!-- از اعداد فارسی نیز می‌توانید استفاده کنید. -->
|شمایل    = <!-- برای قرار دادن دو نگاره، روی هم. مانند {{Scientist icon|Iran|۴۰}} -->
|نمایشی   = <!-- به جای «yes»، «بله» بنویسید. -->
|موضوع    = 
|توصیف    = 
|رده     = 
|ترتیب الگو = <!-- به جای «no»، «خیر» بنویسید. -->
|رده۱    = 
|ترتیب الگو۱ = 
|یادداشت   = 
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{asbox
| name   = {{subst:FULLPAGENAME}}
| image   = 
| pix    = 
| subject  = 
| qualifier = 
| category = 
| tempsort = 
| category1 = 
| tempsort1 = 
| note   = 
}}

نمونه

فارسی

{{الگوی خرد
|نام     = تمرین الگوی خرد
|نوشتار   = ویکی‌پدیا:مقاله خرد
|تصویر    = Ambox style.png
|اندازه   = ۶۰
|موضوع    = نمونه مقاله‌های خرد
|توصیف    = آزمایش الگو
|رده     = مقاله‌های خرد
|رده۱    = رده‌های خرد
|ترتیب الگو۱ = خیر
|یادداشت   = تنها برای آزمایش
}}

انگلیسی

{{Asbox
|name    = stub category testcases
|icon    = {{Scientist icon|Iran|35}} 
|demo    = yes
|subject  = stubs articles testد
|article  = stubs
|qualifier = template test
|category  = stubs articles
|tempsort  = stubs categories
|tempsort1 = no
|note    = just as testcase
}}

زیرالگوها