الگو:انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸)

گرایش سیاسی نام نتایج
آرا درصد
اصولگرا، آبادگران محمود احمدی‌نژاد ۲۴٬۵۲۷٬۵۱۶ ۶۲٫۶۳
اصلاح‌طلب، مستقل میرحسین موسوی ۱۳٬۲۱۶٬۴۱۱ ۳۳٫۷۵
اصولگرا، مستقل محسن رضایی ۶۷۸٬۲۴۰ ۱٫۷۳
اصلاح‌طلب، حزب اعتماد ملی مهدی کروبی ۳۳۳٬۶۳۵ ۰٫۸۵
آرای باطل ۴۰۹٬۳۸۹ ۱٫۰۵
آرای صحیح ۳۸٫۷۵۵٫۸۰۲ ۹۸٫۹۵
مجموع ۳۹٫۱۶۵٫۱۹۱ ۱۰۰
منبع: وبگاه وزرات کشور ایران