الگو:بستن نام تبلیغی/توضیحات

استفادهویرایش

{{جا:بنت}}~~~~
برای اضافه کردن دلیل مشخص :
{{جا:بنت|دلیل = دلیل}}~~~~
یا برای امضا درون جعبه :
{{جا:بنت|امضا=بله}}

جستارهای وابستهویرایش