(به [[{{{پیوند زبان}}}|{{{نام زبان}}}]]: {{{1}}})

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

این الگو یک الگوی مادر است و الگوهایی نظیر {{به انگلیسی}}، {{به یونانی}} و غیره از آن مشتق می‌شوند. تمام این الگوهای اشتقاقی، دو پارامتر را پذیرا خواهند بود. مثلاً:

{{به انگلیسی|Atlantic Union College}} نتیجه می‌دهد: (به انگلیسی: Atlantic Union College)

{{به انگلیسی|Atlantic Union College|به طور مخفف ''AUC''}} نتیجه می‌دهد: (به انگلیسی: Atlantic Union College، به طور مخفف AUC)

پارامتر اول همیشه به صورت کج نمایش داده می‌شود. از پارامتر دوم برای توضیحات بیشتر (نظیر مخفف‌ها، تلفظ و غیره) می‌توان استفاده کرد.

الگوهای پرکاربرد: