الگو:تاریخچه مربیان فوتبال

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

پارامترهاویرایش

{{football manager history
 |name=
 |teamname=
 |managerlist=
 |bgcolor=
 |textcolor=
 |bordercolor=
 |list =
 |below =
 |american_english = 
}}

مثالویرایش

{{Football manager history
|name=Aston Villa F.C. managers
|teamname=Aston Villa F.C.
|managerlist=List of Aston Villa F.C. managers
|bgcolor=#98285c
|textcolor=#4F94CD
|bordercolor=#4F94CD
|list =<div>
{{Football manager list entry|name=[[George Ramsay|Ramsay]]|from=1884|to=26}}
{{Football manager list entry|name=[[W. J. Smith|Smith]]|from=1926|to=34}}
{{Football manager list entry|name=[[Jimmy McMullan|McMullan]]|from=1934|to=35}}
{{Football manager list entry|name=[[Jimmy Hogan|Hogan]]|from=1936|to=39}}
{{Football manager list entry|name=[[Alex Massie|Massie]]|from=1945|to=50}}
{{Football manager last|name=[[Martin O'Neill|O'Neill]]|from=2006}}
</div>
}}

حاصل:

مثال‌هاویرایش

{{Football manager history
|name = Cruzeiro Esporte Clube managers
|teamname = Cruzeiro Esporte Clube
|title = Cruzeiro
|state = {{{state|}}}
|bgcolor = #165A9E
|textcolor = white
|bordercolor = #77BBFF
|list =
[[Levir Culpi|Culpi]] 2005
[[Paulo César Gusmão|PC Gusmão]] 06 to 2005
[[Oswaldo de Oliveira|O. Oliveira]] 2006
[[Paulo Autuori|Autuori]] 2007
[[Emerson Ávila|Ávila]]<sup>c</sup> 2007
[[Dorival Júnior|Dorival Jr.]] 2007
[[Adílson Batista|Adílson]] 10 to 2008
|note = <small>(c) = [[caretaker manager]]</small>
}}

حاصل:

{{Football manager history
|name = Cruzeiro Esporte Clube managers
|teamname = Cruzeiro Esporte Clube
|title = Cruzeiro
|state = {{{state|}}}
|bgcolor = #165A9E
|textcolor = white
|bordercolor = #77BBFF
|list =
[[Example|Example A]] from=19??
[[Levir Culpi|Culpi]] 2005
[[Paulo César Gusmão|PC Gusmão]] 2005 to 06
[[Oswaldo de Oliveira|O. Oliveira]] 2006
[[Paulo Autuori|Autuori]] 2007
[[Emerson Ávila|Ávila]]<sup>c</sup> 2007
[[Dorival Júnior|Dorival Jr.]] 2007
[[Adílson Batista|Adílson]] 2008 to 10
[[Example|Example B]] from=2011 to=?
|note = <small>(c) = [[caretaker manager]]</small>
}}

حاصل:

استفادهویرایش

جستارهای وابستهویرایش