توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

دربارهٔ الگوی تبدیل ویرایش

{{تبدیل}} یکی از پیچیده‌ترین الگوهای ویکی‌پدیا است که به گفته نویسنده، ۵۰۰ یکای معروف را به همدیگر تبدیل می‌کند. این الگو بر اساس هستهٔ اصلی و چندین الگوی جانبی و حدود ۵۰۰ الگوی یکا کار می‌کند.

استفاده از الگوی {{تبدیل}} (برای زمان‌هایی که نیاز به انتقال از ویکی دیگر یا در نوشتن دستور الگو استفاده از همهٔ حروف به انگلیسی است.)

تذکر: به علت اینکه متأسفانه کار با کلمات انگلیسی و فارسی به صورت همزمان باعث تغییرات در نمایش می‌شود (به‌ویژه در مورد پرانتز) به همین دلیل پیشنهاد می‌شود کل الگو را یا به فارسی دستوردهی کنید یا به انگلیسی. (محل ورود متغییرها و اعداد برای الگو مهم است.)

نمونه ویرایش

یک متغیر ویرایش

ورودی نتیجه
{{تبدیل|25.4|میلی‌متر|اینچ}} ۲۵٫۴ میلی‌متر[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{تبدیل|3.21|kg|lb}} ۳٫۲۱ کیلوگرم[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{convert|3.21|kg|lb}} ۳٫۲۱ کیلوگرم (۷٫۱ پوند)
{{تبدیل|3.21|کیلوگرم|پوند}} ۳٫۲۱ کیلوگرم[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{تبدیل|50|kg|lb}} ۵۰ کیلوگرم (۱۱۰ پوند)
{{تبدیل|6|ft|5|in|m}} ۶ فوت[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{تبدیل|18|°C|°F}} ۱۸ فارنهایت[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{تبدیل|18|سانتیگراد|فارنهایت}} ۱۸ فارنهایت[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{تبدیل|1250|فوت‌مربع|مترمربع|sigfig=2}} ۱٬۲۵۰ فوت‌مربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{تبدیل|20.5|کیلومترمربع|مایل‌مربع|abbr=on}} ۲۰٫۵ کیلومترمربع[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{تبدیل|641|acre|km2 sqmi}} ۶۴۱ جریب[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{تبدیل|641|جریب|مایل‌مربع کیلومترمربع}} ۶۴۱ جریب[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{تبدیل|641|acre|km2 sqmi|2}} ۶۴۱ جریب[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]

تبدیل در بازه (متغیر دوتایی) ویرایش

این حالت (متغیر دوتایی)برای تمام واحد‌های اندازه‌گیری کاربرد ندارد
نحوه نوشتن کد نتیجه
{{مترجم واحد|60|و|170|kg|lb}} ۶۰ و[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{تبدیل|60|تا|170|kg|lb}} ۶۰ تا[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{تبدیل|60|تا(-)|170|kg|lb}} ۶۰ تا(-)[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{تبدیل|60|-|170|kg|lb}} ۶۰–۱۷۰ کیلوگرم (۱۳۰–۳۷۰ پوند)
{{تبدیل|60|با|120|m|ft}} ۶۰ با[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{تبدیل|60|x|120|m|ft}} ۶۰ در[ابزار تبدیل: یکای ناشناخته]
{{تبدیل|60|+/-|10|m|ft}} ۶۰ ± ۱۰ متر (۱۹۷ ± ۳۳ فوت)

این یکاها برای تبدیل بازه‌ها (متغیر دوتایی) هنوز آماده نیستند:

  • به خاطر پیچیدگی واحدهای دما(°C to °F, etc.)
  • واحدهای بر پایه گالون (آمریکایی)
  • مصرف انرژی (mpg, L/100km)
  • واحدهای بزرگ (e3, e6, e9)
  • به علت پیچیدگی تبدیل ترکیب این یکاها(ft&in, st&lb, lb&oz)

الگوداده ویرایش

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده تبدیل

واحدهای اندازه‌گیری را به واحدهای دیگر تبدیل می‌کند.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

استفاده از قالب‌بندی درون‌خطی برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
مقدار1

مقدار برای تبدیل

شمارهضروری
از واحد2

واحد برای مقدار ارائه‌شده.

مقدارهای پیشنهادی
km2 m2 cm2 mm2 ha sqmi acre sqyd sqft sqin km m cm mm mi yd ft in kg g mg lb oz m/s km/h mph K C F m3 cm3 mm3 L mL cuft cuin U.S.gal U.S.oz psi mpgU.S. $/lb $/kg
مثال
km
رشتهضروری
به واحدهای3

واحدهای هدف تبدیل. برای چندین خروجی، واحدها را با فاصله از یکدیگر جدا کنید. در واحد خروجی، از + برای فاصلهٔ ضرب کردن استفاده کنید.

مقدارهای پیشنهادی
km2 m2 cm2 mm2 ha sqmi acre sqyd sqft sqin km m cm mm mi yd ft in kg g mg lb oz m/s km/h mph K C F m3 cm3 mm3 L mL cuft cuin U.S.gal U.S.oz psi mpgU.S. $/lb $/kg
مثال
mi nmi
رشتهپیشنهادشده
دقت یا پسوند4

ارقام مهم پس از ممیز اعشار یا، در صورتی منفی بودن، توان ده.

شمارهاختیاری
پیونددهی واحدهاlk

مشخص‌کردن واحدهایی که باید برای آن‌ها ویکی‌پیوند درج شود. برای همه از «on»، برای واحد ورودی از «in»، برای واحد خروجی از «out» یا برای هیچ‌یک از واحدها از «off» استفاده کنید. به‌منظور کنترل دقیق‌تر بر روی واحدهایی که باید پیونددهی شوند، چندین بار از الگو استفاده کنید.

مقدارهای پیشنهادی
in out on off
پیش‌فرض
off
مثال
on
رشتهاختیاری
کوته‌نوشتabbr

متن نمایشی برای واحدها: «on» برای نمایش تمام واحدها با استفاده از نماد آن‌ها، «off» برای نمایش تمام واحدها با واژه‌های کامل، «in» برای نمایش نماد واحد ورودی، «out» برای نمایش نماد واحدهای خروجی، «unit» برای نمایش نماد هر دو واحد ورودی و خروجی در زمان استفاده از نقطه‌گذاری خاص،«values» برای عدم نمایش کلی واحدها (نه نماد واحدها و نه واژه‌های کامل).

مقدارهای پیشنهادی
in off none on out unit values ~
پیش‌فرض
out
مثال
on, unit, in, out, off
رشتهپیشنهادشده
تلفظsp

تلفظ واحدها. برای نمایش نام واحدها با تلفظ آمریکایی از «us» استفاده کنید.

مثال
us
رشتهاختیاری
صفتadj

برای نمایش حالت صفت نام واحد.

مقدارهای پیشنهادی
mid on pre ri0 ri1 ri2 ri3 off
پیش‌فرض
off
مثال
on
ویکی‌متن نامتوازناختیاری
تبدیلdisp

نمایش نتیجهٔ تبدیل: «or»: پس از «یا»، «x»: به‌همراه پیشوند یا پسوند سفارشی، «b»: در میان پرانتز، «table»/«tablecen»، «output only»: به تنهایی، «output number only»: به تنهایی و بدون واحد، «unit»: هیچ‌یک به‌جز واحد ورودی؛ اگر مقدار واردشده عدد باشد، به‌عنوان اعشار در نظر گرفته می‌شود.

مقدارهای پیشنهادی
b sqbr br comma or number output number only out output only preunit table tablecen unit unit2 x
مثال
b
رشتهاختیاری
ترتیبorder

«flip» باعث می‌شود که مقدار تبدیل‌شده در ابتدای عبارت، و مقدار ورودی در انتهای آن قرار گیرد (عبارت‌ها جابجا شوند).

مقدارهای پیشنهادی
flip out
مثال
flip
رشتهاختیاری
ارقام قابل توجهsigfig

ارقامی قابل توجهی که باید در زمان گرد کردن مورد استفاده قرار گیرند را مشخص می‌کند.

شمارهاختیاری
گرد کردن خروجیround

نوع گرد کردن. «5» خروجی را به نزدیک‌ترین مضرب ۵، «25» نزدیک‌ترین مضرب ۲۵، و «each» هر عدد را در یک بازه گرد می‌کند.

شمارهاختیاری
جداکننده هزارگانcomma

کاربرد جداکننده‌های هزارگان در اعداد را تنظیم یا فرونشانی می‌کند. «off»: بدون جداکننده؛ «gaps»: استفاده از فاصله به‌جای نویسهٔ جداکنندهٔ هزارگان؛ «5»: جداکننده هزارگان تنها در صورتی اضافه شود که بخش غیر قابل جداسازی عدد دارای ۵ رقم یا بیشتر باشد (۱۰٬۰۰۰ یا بیشتر؛ در صورت استفاده از ویرگول به‌عنوان جاکننده، ۱۲۳۴ می‌دهد «۱۲۳۴»، ۱۲۳۴۵ می‌دهد «۱۲٬۳۴۵»).

پیش‌فرض
on
مثال
off
بولیاختیاری
کلید مرتب‌سازیsortable

«on» یک کلید مرتب‌سازی پنهان را تولید می‌کند.

مثال
on
بولیاختیاری
املا کردن اعدادspell

در صورت استفاده، رقم ورودی، یا هر دو رقم ورودی و خروجی را به‌صورت واژه خروجی می‌دهد.

مقدارهای پیشنهادی
in In on On
مثال
'in', 'In', 'on', or 'On'
رشتهاختیاری
مفرد؟sing

اگر روی «yes» تنظیم شود، از حالت مفرد واحدها استفاده می‌کند (منسوخ‌شده)

مثال
yes
بولیمنسوخ‌شده
کسری؟frac

کسری مطابق با واحد گرد کردن

شمارهاختیاری
نماد ارز$

نماد ارز برای هر دو واحد را تنظیم می‌کند

مثال
$=€ می‌دهد «۱۰€ در مایل (۶٫۲€ در کیلومتر)»
رشتهاختیاری
ارتفاع ماخ (فوت)altitude_ft

ماخ (سرعت) بستگی به ارتفاع دارد

مقدارهای پیشنهادی
10000
شمارهاختیاری
ارتفاع ماخ (متر)altitude_m

ماخ (سرعت) بستگی به ارتفاع دارد

شمارهاختیاری
خصوصیت ویکی‌دادهinput

مقدار خصوصیت آیتم ویکی‌داده (متصل به مقاله) را می‌خواند و آن را تبدیل می‌کند

مثال
{{convert|input=P2046}} (P2046=area)
رشتهاختیاری

الگوهای وابسته ویرایش