الگو:آخرین تذکر خرابکاری

آخرین هشدار خرابکاری

Ambox octagon stop.svg

شما براساس سیاست‌های ویکی‌پدیا، کاربر خرابکار تشخیص داده شده‌اید. منش خود را نسبت به ویکی‌پدیا تغییر دهید. در غیر این صورت، دسترسی شما برای مدت محدود یا نامحدود، قطع خواهد شد. این آخرین هشدار است.

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]