الگو:تغییرمسیر به بخش

اگر به‌همراه الگوی «پوسته رده تغییرمسیر» استفاده شود:

برای افزودن یک یا چند الگوی رده تغییرمسیر به‌همراه پارامترها و رده‌های آن‌ها به یک صفحهٔ تغییرمسیر، می‌توان از {{پوسته رده تغییرمسیر}} استفاده کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر، صفحهٔ مستندات زیر را ببینید.

اگر به‌تنهایی استفاده شود:

توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]