الگو:جایزه انجمن ملی فیلم ایتالیا بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

انتخاب باز یا بسته بودن الگو

  • برای نمایش الگو به صورت تاشده از فرمولی به شکل {{جایزه انجمن ملی فیلم ایتالیا بهترین بازیگر نقش مکمل مرد |state=collapsed}} استفاده کنید.
برای نمایش الگو به حالت باز از {{جایزه انجمن ملی فیلم ایتالیا بهترین بازیگر نقش مکمل مرد |state=expanded}} استفاده کنید.
اگر می‌خواهید این الگو فقط زمانی که الگوی هم‌نوع آن در صفحه باشد شکل تاشده به‌خود بگیرد از {{جایزه انجمن ملی فیلم ایتالیا بهترین بازیگر نقش مکمل مرد |state=autocollapse}} استفاده کنید.
  • اگر حالتی را تعیین نکرده باشید (پارامتر state بین کد الگو را ببینید)، autocollapse یا همان تاشدگی خودبه‌خودی، حالت پیش‌فرض است.