الگو:جدول رکورد داران قهرمانی‌های متوالی ادوار لیگ فوتبال ایران

تیم فوتبال پرسپولیس با پنج قهرمانی متوالی و تیم فوتبال سپاهان با سه قهرمانی متوالی، از رکورداران قهرمانی متوالی در ادوار لیگ ایران می‌باشند.

جدول رکورد داران قهرمانی‌های متوالی ادوار لیگ فوتبال ایرانویرایش

# تیم دو قهرمانی متوالی سه قهرمانی متوالی چهار قهرمانی متوالی پنج قهرمانی متوالی
۱ پرسپولیس تهران ۳ ۰ ۰ ۱
۲ سپاهان اصفهان ۰ ۱ ۰ ۰
۳ پاس تهران ۲ ۰ ۰ ۰
۴ سایپا ۱ ۰ ۰ ۰