الگو:جعبه اس‌اچ‌ای

الگوریتم‌های ایمن درهم‌ساز
مفاهیم
توابع درهم‌ساز · اس‌اچ‌ای · دی‌اس‌اِی
استانداردهای اصلی
اس‌اچ‌ای۰ · اس‌اچ‌ای۱ · اس‌اچ‌ای۲ · اس‌اچ‌ای-۳