الگو:جعبه اطلاعات المپیک کرواسی

کرواسی در بازی‌های المپیک
کرواسی
کد المپیک      CRO
وب‌گاهwww.hoo.hr (کرواتی)
تاریخچه المپیک
بازی‌های المپیک تابستانی
۱۹۹۲۱۹۹۶۲۰۰۰۲۰۰۴۲۰۰۸
بازی‌های المپیک زمستانی
۱۹۹۲۱۹۹۴۱۹۹۸۲۰۰۲۲۰۰۶۲۰۱۰
جستارهای مرتبط
 اتریش (۱۸۹۶-۱۹۱۲)
 مجارستان (۱۸۹۶-۱۹۱۲)
 یوگسلاوی (۱۹۲۰-۱۹۸۸)