الگو:جعبه اطلاعات بازیکن فوتبال

{{{نام بازیکن}}}
شناسنامه
نام کامل {{{نام کامل}}}
زادروز {{{تاریخ تولد}}}
زادگاه {{{شهر تولد}}}، {{{کشور تولد}}}
تاریخ مرگ {{{تاریخ مرگ}}}
محل مرگ {{{شهر مرگ}}}، {{{کشور مرگ}}}
قد {{{قد}}}
نام مستعار {{{نام مستعار}}}
اطلاعات باشگاهی
باشگاه کنونی {{{باشگاه کنونی}}}
شمارهٔ پیراهن {{{شماره پیراهن}}}
پُست
باشگاه‌های جوانان
{{{سال‌های نوجوانی}}} {{{باشگاه‌های جوانان}}}
باشگاه‌های حرفه‌ای
سال‌ها باشگاه‌ها بازی (گل)
تیم ملی
{{{سال‌های بازی ملی}}} {{{تیم ملی}}} {{{گل‌های زدهٔ ملی}}}
دوران مربیگری
{{{سال‌های مربیگری}}} {{{تیم‌های مربیگری}}}
{{جعبه اطلاعات بازیکن فوتبال
|نام بازیکن= 
|تصویر= 
|اندازه تصویر=
|نام کامل= 
|زادروز= 
|شهر تولد= 
|کشور تولد= 
|تاریخ مرگ= 
|شهر مرگ= 
|کشور مرگ= 
|قد= 
|نام مستعار= 
|پست= 
|باشگاه کنونی= 
|شماره پیراهن= 
|سال‌های نوجوانی= 
|باشگاه‌های جوانان= 
|سال‌های= 
|باشگاه‌های= 
|تعداد گل = 
|سال‌های بازی ملی= 
|تیم ملی= 
|گل‌های زدهٔ ملی = 
|سال‌های مربیگری= 
|تیم‌های مربیگری = 
}}