باز کردن منو اصلی
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

نمونهویرایش

کاربرد این الگو برای حدیث غدیر خم به صورت زیر است:

{{جعبه اطلاعات
|نام       = جعبه اطلاعات حدیث
|سبک بدنه    =
|عنوان      = حدیث غدیر خم
|سبک عنوان    =
|تصویر      = [[پرونده:Investiture of Ali Edinburgh codex.jpg|150px]]
|سبک تصویر    =
|عنوان تصویر   = نگاره‌ای از صحنه‌ای از غدیر خم. منسوب به کتاب [[آثار الباقیه عن القرون الخالیه|الآثار الباقیة عن القرون الخالیة]] متعلق به [[ابوریحان بیرونی|بیرونی]]. در کتابخانه [[دانشگاه ادینبرو]] انگلستان.
|سبک عنوان تصویر =
|سبک سرآیند   = background:#b3ccff;
|سبک برچسب    = background:#ddf;
|سبک داده    =
|سرآیند۱     = مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا علیٌ مَولاه …
|برچسب۱     = هرکه من مولای اویم پس علی مولای اوست …
|داده۱      =
|سرآیند۲     = محمد (حدیث نبوی)
|برچسب۲     =
|داده۲      =
|سرآیند۳     = راویان اصلی:بیش از ۱۱۰ تن از [[صحابه]]
|برچسب۳     =
|داده۳      =
|سرآیند۴     = کیفیت حدیث:[[حدیث متواتر|متواتر]] و [[حدیث مسند|مُسنَد]]
|برچسب۴     =
|داده۴      =
|سرآیند۵     = منابع:مسند [[احمد بن حنبل]]، [[کتاب سلیم بن قیس هلالی]]، تاریخ مدینات دمشق [[ابن عساکر]]، و کتاب البدایة، النهایة [[اسماعیل بن کثیر|ابن کثیر]] و [[الغدیر]] [[عبدالحسین امینی]]
|برچسب۵     =
|داده۵      =
|سبک پایین    = background:#ddf;
|پایین      = متن پایین جعبه
}}
حدیث غدیر خم
Investiture of Ali Edinburgh codex.jpg
نگاره‌ای از صحنه‌ای از غدیر خم. منسوب به کتاب الآثار الباقیة عن القرون الخالیة متعلق به بیرونی. در کتابخانه دانشگاه ادینبرو انگلستان.
مَن کُنتُ مَولاهُ فَهذا علیٌ مَولاه …
محمد (حدیث نبوی)
راویان اصلی:بیش از ۱۱۰ تن از صحابه
کیفیت حدیث:متواتر و مُسنَد
منابع:مسند احمد بن حنبل، کتاب سلیم بن قیس هلالی، تاریخ مدینات دمشق ابن عساکر، و کتاب البدایة، النهایة ابن کثیر و الغدیر عبدالحسین امینی
متن پایین جعبه